นักเรียนไทยคึกคักพร้อมบินเรียนต่อไฮสคูลนิวซีแลนด์

นักเรียนไทยคึกคักพร้อมบินเรียนต่อไฮสคูลนิวซีแลนด์

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ หลังนิวซีแลนด์ปิดประเทศนานกว่า 2 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนิวซีแลนด์เปิดให้นักเรียนไทยชุดแรกบินไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา (high school) ตามที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศเข้าประเทศเป็นครั้งแรก 1 สิงหาคม 2565 นี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับบริษัทตัวแทนที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ และเคทีซี (KTC) จึงได้จัดงาน Welcome Back to New Zealand ปฐมนิเทศนักเรียนไทยที่จะบินไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ (New Zealand pre-departure orientation) เพื่อแนะแนวให้คำแนะนำปรึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนไทยที่จะบินไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 60 คน โดยมีนางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมให้คำแนะนำ ณ สำนักงานเคทีซี อาคารสมัชชาวาณิช 2

ในแต่ละปีมีนักเรียนนานาชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกศึกษาที่นิวซีแลนด์ โดยในปี 2019 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีนักเรียนต่างชาติรวมถึงนักเรียนไทยในนิวซีแลนด์กว่า 118,000 คน ขณะที่ในปี 2019 มีนักเรียนไทยศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 3,000 คน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษาเรียนต่อที่นิวซีแลนด์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นักเรียนไทยคึกคักพร้อมบินเรียนต่อไฮสคูลนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองในการส่งลูก ๆ ไปเรียนต่อ เนื่องจากเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก การศึกษาของนิวซีแลนด์มีความยืดหยุ่นสูง สอนให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา สร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ค้นหาศักยภาพและความชอบของเด็ก

เพื่อนำไปสู่อาชีพในอนาคต ได้รู้จักการใช้ชีวิตจริง ไม่ใช่แค่ในทฤษฎี อีกทั้งนิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้คนเป็นมิตร ธรรมชาติสวยงาม สภาพแวดล้อมปลอดภัยเหมาะต่อการศึกษา และเป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายคุ้มครองสำหรับนักเรียนต่างชาติ

นิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับด้านระบบการศึกษาที่เหมาะแก่การเรียนรู้สู่อนาคต (future-focused education) โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จากการจัดอันดับของ Worldwide Educating for the Future Index 2019 โดย The Economist Intelligence Unit ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวการศึกษานิวซีแลนด์ได้ที่ www.studywithnewzealand.govt.com

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ superagui.net

UFA Slot

Releated