นายอรรถพล เจริญชันษา

เตือนลักลอบเผาป่าเขตอุทยานฯ โทษสูงสุดปรับ 2 ล้านบาท

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาไฟป่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่วนมากแล้วเกิดจากคน ไม่ว่าจะเป็นจากการจุดไฟในพื้นที่ไร่ จุดไฟในพื้นที่เขตป่า จุดไฟเพื่อล่าสัตว์ หรือเพื่อเก็บของป่า ซึ่งในเรื่องนี้ทางกรมฯ ได้มีแนวทางการลงโทษตั้งแต่สถานเบาไปจนถึงหนัก

เริ่มตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยบทลงโทษของบุคคลใดที่ทำการฝ่าฝืนเผาป่าในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท-2 ล้านบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา 41 แห่งพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งในแต่ละปีมีการดำเนินคดีไปกว่า 100 คดี

เตือนลักลอบเผาป่าเขตอุทยานฯ โทษสูงสุดปรับ 2 ล้านบาท

โดยที่ผ่านมาทางกรมฯ ยังได้ดำเนินมาตรการอื่นๆ ควบคู่กันเพิ่มเติม ทั้งการจัดทำแนวกันไฟในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เพื่อลดความรุนแรงของไฟป่าที่เกิดขึ้น หรือการเคลื่อนย้ายกำลังพลไปแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่เกิดเหตุก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงขอความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า ในการเข้ามาช่วยดูแลป้องกันไฟป่า และดับไฟในกรณีที่เหตุไฟป่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น กรมฯ จะสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือค่าปฏิบัติการพื้นที่ละ 5 หมื่นบาท ซึ่งวิธีเหล่านี้สามารถควบคุมการเกิดจุดความร้อน (Hot Spot) ได้เป็นอย่างดี

“อย่างไรก็ตาม อยากฝากไปถึงประชาชนที่ทำการเกษตร หรือทำอาชีพในพื้นที่ป่า ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง อยากให้ช่วยกันระมัดระวัง ถ้าไม่จำเป็นอย่าจุดไฟ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่า เพราะหากเกิดเหตุแล้วความสูญเสียจะประมาณค่าไม่ได้ แต่หากจำเป็นต้องจุดก็อยากให้ทำการแจ้งกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านก่อน หากผ่านการพิจารณาแล้ว จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงถึงวิธีการจุดที่ถูกต้อง เพื่อควบคุมไฟไม่ให้เกิดการลุกลาม และหากพบเห็นเหตุลักลอบเผาป่า จุดไฟล่าสัตว์ สามารถแจ้งผ่านสายด่วนหมายเลข 1362 ได้ทันที” นายอรรถพล กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ superagui.net

แทงบอล

Releated